Zmiešavanie 2 K a 3K hmôt

2k3kPoužívanie dvojzložkových hmôt je jedným zo spôsobov znižovania emisií do ovzdušia.

Dosahuje sa ním skracovanie výrobného procesu. V súčasnosti sa používajú viaczložkové hmoty aj na báze vodou riedených hmôt. Medzi novinky patria zmiešavacie zariadenia pre 4 K hmoty.

Počítačom riadené systémy môžu vytvárať viacúrovňové technologické celky.

V našej ponuke sú zariadenia pre kontinuálne
zmiešavanie a dávkovanie viackomponentných hmôt :

  • mechanické s pevným pomerom 1:1
  • mechanické s nastaviteľným pomerom
  • elektronické nízkotlakové s pomerom až 100:1
  • elektronické vysokotlakové s pomerom až 50:1

Zariadenia s elektronickým riadením môžu byť :

  • s jednou dvojicou čerpadiel ( zásobníkov ) 1x A a 1x B
  • so zostavou čerpadiel ( zásobníkov ) - napr. 25x A, 10x B, 10x C, 10x D