Predúprava povrchu

preduprava povrchuVýsledná kvalita a životnosť povrchových úprav je závislá na správnej predúprave povrchu.

Základný materiál a výsledný efekt určuje typ predúpravy povrchu.
V projekte navrhneme optimálnu verziu, ktorá môže byť :

  • predúprava chemická – odmasťovanie, fosfát, morenie, oplachy, pasivácia a pod
  • predúprava mechanická – otryskávanie
  • použitie plazmy pre plastové diely

Technológiu prispôsobíme kapacite výroby a navrhneme:

  • ručné pracoviská aj pre veľkorozmerné výrobky
  • automatické pracoviská komorové a priebežné

Súčasťou predúpravy povrchu sú prípravné pracoviská a v prípade chemickej predúpravy aj sušiace pece.

V linkách pre povrchovú úpravu plastov sú pracoviská pre elimináciu statickej elektriny na povrchu plastov.