Dopravníky

dopravne systemyVo výrobných prevádzkach riešime medzioperačnú
manipuláciu s výrobkami rôznymi spôsobmi.

V projektoch môžeme kombinovať ručné dopravníky
s poháňanými a vytvárať tak:

  • presuvné systémy
  • polohovacie systémy
  • viacdráhové dopravníkové systémy
  • podlahové dopravníkové systémy
  • kombinované systémy – ručné – zdvíhacie – polohovacie – viacrýchlostné

Stupeň automatizácie dopravného systému určuje
typ riadiaceho systému. Pre spoluprácu človek - stroj
používame najnovšie modely označované ako HMI.

Dopravné systémy sú vybavené riadiacimi
a kontrolnými prvkami vždy podľa definovaného prostredia :

  • do výbušného prostredia Zóna 1 a 2
  • do teplého prostredia do 200°C a tiež aj nad 200°C podľa požiadavky technológie