Vizualizácia v povrchových úpravách

viazualizacia povrchuTechnický pokrok a cenová dostupnosť prvkov umožňuje sledovať a vyhodnocovať proces povrchových úprav. Výrazne sa znižujú prevádzkové náklady a dosahuje sa rovnomerne vysoká kvalita povrchu.

Vizualizácia 2 D umožňuje:

  • zisťovať prítomnosť výrobkov
  • zisťovať polohu výrobkov pred striekaním
  • sledovanie výšky zavesených výrobkov
  • sledovanie medzier medzi výrobkami
  • plošnú identifikáciu pre určovanie - plný výrobok alebo rámový tvar

Vizualizácia 3D je určená pre komunikáciu s riadením 3D manipulátorov a priemyselných robotov.

Vizualizácia a kontrola povrchu je následným prvkom pre zaistenie stability a kvality procesu povrchových úprav.