Automatizácia zásobovania hmôt pre striekacie linky

azhpV automatických linkách je veľmi podstatné sledovanie stavu hmoty v zásobníkoch a plynulé dodávanie hmôt.

Pre automatické zásobovanie liniek ponúkame komplexné riešenie a to :

  • sledovanie stavu v zásobníkoch
  • sledovanie prietoku v systéme
  • filtrovanie a sledovanie kvality
  • signalizáciu a automatické odstránenie poruchového stavu
  • výmenu filtrov v systéme zásobovania bez prerušenia práce
  • zmenu hmôt v systéme bez prerušenia práce
  • kontinuálne prúdenie bez pulzácie - konštantnou rýchlosťou za definovaných podmienok teploty a tlaku.

Pre zvýšenie bezpečnosti systému zásobovania a bezporuchovej práce ponúkame riešenie aj pre kritické stavy:

  • kontrola minimálneho prietoku v prípade upchatia vedenia
  • chodu čerpadiel tzv. „na prázdno“
  • kontrola maximálneho prietoku v prípade prasknutia vedenia