Robotizácia striekania

rsDesatoro výhod pre nasadenie striekacieho robota:

  • dosah rovnaký alebo väčší ako má človek
  • nízka hmotnosť pohybujúcich sa ramien u striekacích robotov – vysoká rýchlosť pohybu so striekacou pištoľou – až 1 500 mm/s
  • vysoký výkon s použitím výkonnej pištole a výkonného zásobovania
  • prevádzkovanie aj v striekacích kabínach a lakovniach v Zóne 2 a pri nanášaní práškových hmôt - Zóna 22 bez obmedzenia v zmysle smernice ATEX pre Eex zariadenia
  • úspora energie vzhľadom na nižšie prúdenie vzduchu v kabínach
  • úspora energie s cirkuláciou vzduchu v kabínach
  • striekanie aj bez osvetlenia 24 hodín denne
  • zníženie prestreku minimálne o 50% oproti ručnému nástreku
  • možnosť vytvárania programov OFF line na oddelenom pracovisku a prenos dát cez sieť alebo pomocou dátových nosičov
  • programovanie a obsluha robotov je zabezpečovaná pracovníkmi so vzdelaním na IT technológiu - kvalita výroby nezávisí od manuálnej zručnosti