Hlavné zameranie spoločnosti je na výskum, vývoj a výrobu zariadení v oblasti technológií montáže a povrchových úprav na základe viac ako 20 ročných praktických skúsenosti a výsledkov.
Spoločnosť uplatňuje certifikovaný systém riadenia kvality ISO 9001:2009.

Obchodným partnerom na Slovensku a v rámci celej Európskej únie ponúkame návrhy komplexných riešení nových výrobných procesov a v súčasnosti čoraz častejšie optimalizáciu existujúcich.

  • Vykonávame analýzu súčasného stavu - audit výrobného procesu povrchových úprav.
  • Pripravíme štúdiu - koncept riešenia.
  • Spracujeme všetky potrebné projekčné práce a legislatívne úkony pri dodávke zariadení.

Firmám, ktoré potrebujú zvýšiť svoju konkurencie schopnosť ponúkame aizáciu - robotizáciu výrobných procesov a zavádzame tiež nové ekologické trendy vo výrobe.

Vykonávame projektový management na významných projektoch ako systémový integrátor v spolupráci zo svetovými dodávateľmi špičkovej techniky a technológie:

  • v oblasti robotizácie - FANUC ROBOTICS
  • v oblasti povrchových úprav - WAGNER, Walther Pilot, Graco


tuv logo