Čerpanie a dávkovanie hmôt

davkovanie hmotOptimálne podmienky aplikácie náterových hmôt, olejov, lepidiel
a tmelov závisia od plynulého zásobovania hmotou.

Čerpanie hmôt môže byť realizované z originálneho obalu,
z veľkoobjemových kontajnerov a zásobníkov pomocou čerpadiel rôznych výkonových parametrov.

V ponuke sú čerpadlá:

  • nízkotlakové membránové
  • vysokotlakové membránové
  • nízkotlakové piestové
  • vysokotlakové piestové

Zásobovanie aplikačnej techniky hmotou môže byť realizované
aj pomocou tlakových zásobníkov.

Tlakové zásobníky sú rôznych veľkostí a technického prevedenia.
Navrhujeme systémy s použitím zásobníkov aj s ohrevom hmoty, integrovaným miešaním, sledovaním hladiny a automatickým dopĺňaním hmoty.

Súčasťou dodávky je presná regulácia tlaku, prietoku a nevyhnutná viacstupňová filtrácia dávkovanej hmoty.