Striekanie exaktných vrstiev

exaktne vrstvyStriekanie exaktných vrstiev je v priemyselných aplikáciách základom pre úsporu nákladov a tým zvyšovanie ziskovosti firiem.

 

Aplikácia hmôt vykonávaná technológiou striekania umožňuje nanášať presné, tenké vrstvy ( 20 µm ) ale aj extrémne hrubé vrstvy ( 1 700 µm ) v definovanom rozsahu, kde je podstatný percentuálny rozptyl hrúbky vrstvy.

 

Striekanie exaktných vrstiev je dôležité v prípade vzájomného lepenia materiálov – automobilový priemysel a priemyselná výroba nábytku.

 

Povrchová úprava brzdových kotúčov a konzervovanie výrobkov olejom sú ďalšie príklady striekania exaktných vrstiev.