Kompletné linky pre povrchové úpravy

Firma Industrial & System Solutions pre Vás pripraví všetky podklady , zabezpečí a dodá Vám linku kompletne „na kľúč“

To znamená, že všetky tieto činnosti budú realizované našou firmou:

 • koncept riešenia, vizualizácia
 • technická správa - štúdia všetkých hlavných parametrov riešenia a jeho vplyv na prevádzku a životné prostredie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • inžinierska činnosť pre stavebné povolenie
 • stavebné povolenie
 • stavebný a technický dozor počas výstavby
 • kompletná dodávka a montáž zariadenia
 • funkčné skúšky
 • všetky podklady - protokoly, merania, skutočné vyhotovenie projektov a zmien
 • certifikácia
 • kolaudácia
 • skušobná prevádzka
 • odovzdanie do trvalej prevádzky
 • záručný a pozáručný servis